TREBLE projekt punub Läänemeremaade turismivõrku

TREBLE on 12-kuune projekt kestliku ja jätkusuutliku turismiarengu edendamiseks Läänemere piirkonnas.

Projekti nimi TREBLE tuleneb kolmiktulemi kontseptsioonist, inglise keeles triple bottom line ehk 3BL. Kolmiktulem on põhimõte, mille kohaselt ettevõtte või muu organisatsiooni terviklikku tulemuslikkust tuleb mõõta peale rahalise kasumi veel looduskeskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide alusel. Ingliskeelne “Triple P” ehk people, planet, profit tähendaks eesti keelde tõlgituna: inimesed, looduskeskkond ja kasum.

 
Kolmiktulem
 

TREBLE projekti eestvedajaks on Läänemeremaade Turismikomisjon (Baltic Sea Tourism Commission, BTC) ja rahastajaks on Rootsi Instituut. TREBLE projekt põhineb Rootsi Instituudi ja Euroopa Liidu varasemate kestliku turismiarengu ja ettevõtte ühiskondliku vastutuse (corporate social responsibility , CSR) alaste programmide ja projektide tulemustel.

Projekt lähtub järgmistest strateegiast, mis sõnastavad turismisektori võimalusi toetada tööhõivet ja maapiirkondade jätkusuutlikku arengut Läänemereäärses regioonis:
EU 2020 strateegia
Sinise majanduskasvu strateegia
TREBLE projektil on neli partnerit kolmes Läänemereäärses maas: Läänemere Turismikomisjon, Fair Travel, Eesti Ökoturismi Ühendus ja Balti Keskkonnafoorumi Leedu osakond (BEF Lithuania). TREBLE esimene töötuba toimub eeloleval reedel 21. märtsil reisimessi TUR raames Göteborgis Rootsis. Suvel leiavad aset töötoad Leedus ja sügisel Eestis. Projekti lõpuseminar toimub oktoobri alguses Läänemeremaade Turismifoorumil Karlskronas Rootsis.

TREBLE eesmärgiks on analüüsida Läänemere piirkonna turismiasjaliste kestva arengu alaste teadmiste hetkeolukorda ja tulevikuvajadusi. Eelkõige pööratakse tähelepanu väikeettevõtetele ja turismiorganisatsioonidele. Samuti on TREBLE sihiks kaasata olmeasolevaid võrgustikke ja erialalaliite, et tõhustada kestliku ja jätkusuutliku turismiarengu koostööd Läänemere piirkonnas.

Vaata projekti kirjeldust.

Kontaktisikud:
BTC Martin Ahlberg +46 8 667 25 97 martin.ahlberg@fin-s.a.se
Fair Travel Jeppe Klockareson +46 709 70 79 19 jeppe@fair-travel.se
Eesti Ökoturismi Ühendus Aivar Ruukel +372 506 18 96 aivar.ruukel@gmail.com
BEF Leedu Žymantas Morkvėnas +370 5 213 81 55 zymantas.morkvenas@bef.lt

Märka jäälindu!

Ilmus ajakirjas KanuuKajak 2014 aasta kevadel. Kirjutas Aivar Ruukel, matkakorraldaja Soomaal ja Eesti Ökoturismi Ühenduse juhatuse liige.
Fotod: Vivian Ainsalu.

 
Jäälind
 

Aasta lind 2014 on jäälind

Jäälinnu tunneb ära igaüks, teist sellist elektrisinist süstikut jõgede ääres ei ole. Kohtumisi selle kirevakuuelise linnukesega ei jagu aga kaugelt mitte igale jõematkale. Ehkki jäälind pole üliharuldane on tema arvukus siiski väga väike.

Elupaigana eelistab ta jõelõike, kus on kõremad liivased kaldavallid, need sobivad jäälinnule pesapaigaks. Mulle on jäälinnurikaste matkadena sööbinud mällu kulgemised Raudna jõe lätetel, Viljandi järve ja Tohvri luitemetsade vahelisel jõelõigul. Maastik pole sealkandis sedavõrd iidne ja inimtühi nagu allavoolu Soomaa rahvuspargi aladel. Küll aga leidub enam jäälinnupaiku, ning ka jõevool on kiirem. Kiirevoolulised jõelõigud on jäälinnule kalastuskohtadeks. Pisikesed kalad moodustavad tema toidukorvist olulise osa, mitmetes keelteski teatakse lindu “kalastaja” nime all.

 
Jäälind
 

Eesti Ornitoloogiaühing valib igal aastal välja ühe linnuliigi, mida Eesti inimestele lähemalt tutvustada ning kelle kohta laiema loodusõprade seltskonna kaasabil vaatlusandmeid koguda. Sel aastal on aasta linnuks jäälind. Avatud on veebileht, kus kõik on teretulnud märkima digikaardil oma kohtumised jäälinnuga. Selle informatsiooni abil täpsustavad uurijad jäälinnu talvist ja suvist levikut ning arvukust, elupaigavalikut jms.

Kevadel veematkahooaja avanedes leiab samalt veebilehelt lisaks jäälinnuvaatlustele ka lingi kanuutamisel kohatud teiste jõelinnuliikide märkimiseks. Tegemist on võimalusega osaleda vabatahtlikel põhineval vooluveekogude linnustiku seire pilootprojektis. Huvilised saavad kasutamiseks ka eesti ja inglise keelsed välitöökaardid vaadeldavate liikide tutvustuse, piltide, seire juhendi ja tabeliga, kuhu saab loendatud linnud kirja panna. Sel moel kogutakse andmeid 8 liigi kohta: jäälind, vesipapp, sõtkas, jääkoskel, metstilder, vihitaja, väiketüll ja kaldapääsuke. Lisaks on võimalik märkida soovi korral ka muude kohatud liikide vaatlusi.

Jõelinnustik ei ole väga liigirikas, sestap on määramine tõenäoliselt jõukohane ka igale uuele linnuhuvilisele. Ja muidugi on see põnev ja silmaringi avardav tegevus. Täiendava info saamiseks ja küsimuste korral pöörduge Eesti Ornitoloogiaühingu poole:

www.eoy.ee/jaalind
Riho Kinks, riho.kinks@eoy.ee
Joosep Tuvi, joosep.tuvi@eoy.ee, tel: 7422 195

 
Jäälind
 

 
Jäälind